Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Zabıt Katibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför, Aşçı ve Hizmetli Sınavları Nihai Başarı Sonuçları
02.10.2023

T.C.

ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

SÖZLÜ SINAV SONUCUNA İLİŞKİN DUYURU

 

                Adalet Bakanlığı tarafından verilen sınav izni uyarınca yapılan Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili olarak 19-20-21-22/06/2023 tarihlerinde yapılan sözlü sınava katılan adaylara ilişkin sınav sonuçları aşağıda ilan edilmiş olup, asıl olarak kazanan adayların ataması yapılacaktır. Sınav sonucunun ilanından itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 13 Ekim 2023 CUMA günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen belgeleri teslim etmeyenler ile ilgili belgelerin incelenmesi neticesinde aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların atamalarının yapılmayacağı, istihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmelerinin feshedileceği;

                Bu konuda ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı, ilanın tebliğ yerine sayılacağı hususu İLAN OLUNUR. 02/10/2023

 

BAŞARILI (ASİL OLAN – ATANMAYA HAK KAZANAN) ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

 1. 2 Adet Kimlik Fotokopisi (A4 kağıdına olacak şekilde)
 2. Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 3. (İkametgah) belgesi
 4. Adli sicil ve arşiv kaydı belgesi ( Evli ya da boşanmış kadın adayların evlilik öncesi soyadı ve evlilik soyadlarına ilişkin adli sicil ve arşiv kaydı belgelerini ayrı ayrı olacak şekilde toplamda 2 adet sunmaları gerekmektedir.)
 5. Eş durum beyanı (tıklayınız) (Medeni durumu bekar olan adayların da doldurması gerekmektedir.)
 6. Erkek adaylar için Askerlik Şubesinden alınmış güncel tarihli askerlik durum belgesi
 7. 2 Adet Memur Kılık Kıyafet Yönetmeliğine Uygun biyometrik 6x9 ebadında fotoğraf
 8. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyan (tıklayınız)
 9. Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan (tıklayınız)
 10. Mal bildirimi formu (tıklayınız)
 11. Güvenlik Soruşturması Formu (tıklayınız)  (Bilgisayar ortamında eksiksiz ve doğru şekilde doldurularak imzalanacaktır.)
 12. KPSS Sonuç Belgesi
 13. Öğrenim Durumunu Gösterir Belge (Diploma)

 

Sözleşmeli Zabıt Katibi Alımında BAŞARILI olan Adaylar için;

 • Bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını gösteren belge ya da sertifikanın ilgili kurum ya da noterden onaylı bir örneği, Adalet Meslek Lisesi, Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, Adalet MYO, Adalet Meslek Eğitimi Önlisans Programı (AÖF) ve Bilgisayar Bölümü (Lisans, Önlisans) mezunlarının sertifika veya transkript getirmesine gerek yoktur.

 

Sözleşmeli Şoför Alımında BAŞARILI olan Adaylar için;

 • Hizmetin özelliğine uygun ehliyet fotokopisi (Aslını ibraz etmek şartıyla)

 

Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımında BAŞARILI olan Adaylar için;

 • Koruma ve güvenlik görevlisi kimlik kartı fotokopisi (Aslını ibraz etmek şartıyla)
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi Adayları için; Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 6-18/c maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları kapsayacak şekilde tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları “Koruma ve Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli Sağlık Kurulu Raporu,
 1. Psikiyatri : Pisikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,
 2. Nöroloji : Özel güvenlik hizmetini yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,
 3. Göz : Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,
 4. Kulak Burun Boğaz (KBB) : Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,

 

Sözleşmeli Aşçı Alımında BAŞARILI olan Adaylar için;

 • Halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmi kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifika.

 

İletişim No : (0312) 218 57 24

Evrakların Teslim Edileceği Adres: Mustafa Kemal Mah. 2155. Sok. No: 3 Çankaya/ANKARA

 

Zabit Katibi için tıklayınız.

Mübaşir için tıklayınız.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi için tıklayınız.

Şoför için tıklayınız.

Aşçı için tıklayınız.

Hizmetli için tıklayınız.

Adres

Söğütözü mahallesi 2178. sokak No: 4 Çankaya/ANKARA

Telefon

0 (312) 203 71 00

0 (312) 203 71 71 - Faks

E-Posta

ankarabimisaretadalet.gov.tr