Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Bölge İdare Mahkemeleri Kararları Arasındaki Aykırılığın Giderilmesi Hakkında Karar Bültenleri

Danıştay ile Bölge İdare Mahkemeleri arasında iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi, Danıştay içtihatlarının bilinirliğinin sağlanması, farklı Bölge İdare Mahkemeleri arasında olası içtihat farklılıklarının azaltılması ve söz konusu Mahkemelerdeki ihtisaslaşmada etkinlik ve verimliliğin sağlanması amacıyla Danıştay Başkanlığınca çalışmalar yapılmaktadır.

Bu çalışmalar kapsamında Danıştay Başkanlığınca hazırlanan "Bölge İdare Mahkemeleri Kararları Arasındaki Aykırılığın Giderilmesi Hakkında Karar Bülteni (İDDK)" ve "Bölge İdare Mahkemeleri Kararları Arasındaki Aykırılığın Giderilmesi Hakkında Karar Bülteni (VDDK)" ekte sunulmaktadır.

Saygıyla duyurulur.

 

1- Genel Değerlendirme ve Konuya İlişkin Danıştay İDDK ve VDDK'nın Karar Özetleri

2- Bölge İdare Mahkemeleri Kararları Arasındaki Aykırılığın Giderilmesi Hakkında Karar Bülteni (İDDK)

3- Bölge İdare Mahkemeleri Kararları Arasındaki Aykırılığın Giderilmesi Hakkında Karar Bülteni (VDDK)

 

Adres

Söğütözü mahallesi 2178. sokak No: 4 Çankaya/ANKARA

Telefon

0 (312) 203 71 00

0 (312) 203 71 71 - Faks

E-Posta

ankarabimisaretadalet.gov.tr